Goed Oog

Goed Oog is de vertaling is van het woord Miksang

Het Tibetaanse woord Miksang laat zich vertalen als Goed Oog en heeft meerdere betekenissen. De Tibetaanse taal is een taal die is ontstaan om het boeddhisme te documenteren is een, net als het Sanskriet, een religieuze taal waarin woorden en zinnen meerdere lagen van betekenissen kunnen bevatten  

Goed

is niet de betekenis van goed zoals wij gewend zijn in om goed en slecht in onze spreek- en schrijftaal te gebruiken. In hoe wij het het woord 'goed' geleerd hebben is vanuit het idee van twee tegengestelden. 

Maar hier verwijst 'goed' naar de diepere betekenis van onvoorwaardelijke goedheid en fundamentele goedheid.

Goed is onverwoestbaar

Onvoorwaardelijk en fundamenteel heeft de betekenis van onverwoestbaar. En onverwoestbaar betekent dat het door geen enkele voorwaarde of externe conditie kan veranderen. 

Deze goedheid is inherent aanwezig in alles om ons heen, in iedereen en alle levende wezens; deze goedheid is de basis van alles en onverwoestbaar.

Dat we dit niet altijd zo ervaren, is omdat we gewend zijn en omgeven zijn met de relatieve goedheid als in 'goed' en 'slecht', die ook waar is. Het idee is dat hieronder de basisgoedheid het fundament is, en deze goedheid is onverwoestbaar en onveranderlijk. Om te wennen aan deze onverwoestbare goedheid en dit meer in onszelf naar buiten te brengen in ons denken en in ons gedrag, is er een visie, zijn er tools nodig en is er een pad om dit proces te kunnen ervaren. .

Hier zijn er 3 aspecten van onvoorwaardelijk goed in Miksang 

  1.  Onvoorwaardelijk - houdt in dat er geen voorwaarden zijn, vrij van enige voorwaarden
  2. De schoonheid van de alledaagse wereld - deze is altijd en reeds aanwezig; dit is de absolute beschrijving van onze realiteit, en geen enkele betekenis die wij aan iets geven kan deze schoonheid vernietigen, hooguit bedekken we de reeds aanwezige schoonheid met een laag van gedachten
  3. De schittering van de alledaagse schoonheid - dit is het bijzondere van het gewone, het gewone alledaagse, de gewone dingen die een natuurlijke schittering hebben die wij kunnen waarnemen en voelen in ons hart, waarmee we op onze unieke wijze mee resoneren, zomaar en onverwacht 

Oog

Het 'oog' aspect verwijst naar onze aangeboren mogelijkheid om de dingen te kunnen zien precies zoals ze zijn. 

We kunnen kijken vanuit onbevangenheid en wakkerheid en fris zien, helemaal vrij van aannames, interpretaties, overtuigingen en associaties.

Het verwijst niet alleen naar onze echte ogen, maar ook naar ons innerlijk oog.

Met onze fysieke ogen kunnen we focussen en laten we binnenkomen wat resoneert vanuit ons innerlijk oog.

Hier zijn 3 aspecten van ons innerlijk 'oog' in Miksang 

  1. We kunnen inherent helder zien - hier zijn we mee geboren, we weten al hoe we vanuit deze wijsheid kunnen kijken en doen dat als kind de hele tijd!
  2. Er is een pad zodat we helder kunnen zien - omdat we niet meteen helder kunnen zien, oefenen we tot we ons dit weer herinneren
  3. We kijken vanuit gezuiverde helderheid, met een gezuiverd oog - allerlei obstakels hebben we opgelost

De ervaring van Goed Oog

Als 'goed' en 'oog' bij elkaar komen ervaren we geraakt zien en zien we iets precies zoals het is.

We zijn verbonden in het hier en nu, wat een gelukzalig gevoel van vreugde en voldoening geeft.

We zijn in volle verbinding met de alledaagse wereld om ons heen, met onze ogen, hart en geest zijn op één lijn. In deze verbondenheid ervaren we kijken en zien vanuit een staat van gelijkmoedigheid, waardering en wakkerheid. Alle relatieve betekenissen die we iets kunnen geven en gegeven hebben vallen weg. 

Deze ervaring wordt ook nu-heid genoemd, een tijdloze ervaring met de vreugde zoals kinderen dit heel vaak op natuurlijk wijze ervaren. 

We re-activeren onze kinderlijke verwondering en ervaren als volwassenen het plezier van directe waarneming. Ongehaast met intuïtief onderscheid kunnen we waarnemen wat we ervaren en wat we zien. Eén moment tegelijk, zolang als het duurt tot het klaar is.

Reactie plaatsen