Miksang is een Tibetaans woord

Miksang

Miksang is een Tibetaans woord, wat zich laat vertalen als Goed Oog.

De Tibetaanse taal is een taal, net zoals het Sanskriet, die is ontstaan vanuit religie. Hierin hebben de woorden en zinnen vaak meerdere lagen van betekenis en is het een gelaagde taal van betekenis geworden, anders dan de Nederlandse en Engelse taal die merendeels precies verwijst naar de eerste betekenis.

Dit woord is meegekomen vanuit Tibet naar het westen met de meditatiemeester, geleerde en kunstenaar Chögyam Trungpa, wat hij toewees aan de contemplatieve fotografie gebaseerd op de Dharmakunstleringen die hij onderrichte.

Miksang is een samengesteld woord 

Miksang is een samengesteld woord wat uit twee woorden bestaat: mik & sang

  • 'Mik' = Goed

"Goed' betekent hier niet zoals we het gewend zijn als in goed en slecht, maar verwijst naar de onvoorwaardelijke goedheid van alles wat we kunnen zien en waarnemen, naar de onvoorwaardelijke goedheid van onszelf en de ander. 

En 'goed' verwijst naar de schittering van de dingen zoals ze zijn; het bijzondere van het gewone, de glorie van de alledaagse schoonheid.

  • 'Sang' = Oog

'Sang' verwijst naar dat we al helder kunnen zien en dat we de mogelijkheid hebben de onvoorwaardelijke goedheid van de dingen om ons heen te kunnen zien, in ieder moment. Het verwijst naar het proces van wakker kijken en helder zien. 

Een andere laag van betekenis is 'de waarheid zien' en 'er is geen gruis, sluier of belemmering tussen jou en verschijnselen'.

Helder zien

'Miksang' verwijst naar de inherente mogelijkheid om helder te kunnen zien, vrij van oordelen, vooropgezette ideeën, belemmerende overtuigingen en aannames en associaties. We kunnen helder zien vrij van de hoge activiteit van ons actieve redenerend denken. Denken is ook een belangrijke kwaliteit. Dat wil ik graag benadrukken, zodat we niet naar hoeven gaan denken over ons denken! We zijn tenslotte denkende wezens. 

Balans tussen ons denken en helder zien

Maar om meer balans in onszelf te creëeren waardoor we ons gelukkiger, creatiever en dus gezonder voelen Om vaker ons natuurlijk helder zien te ervaren is het ook handig om te herkennen wat we als belemmeringen hebben ontwikkeld en opgepikt in de loop van ons leven. 

We kunnen ontwaken uit deze 'mist' van belemmerende gedachten, zodat we meer verbinding ervaren en meer schoonheid zien. 

Als we veel denken kunnen we niet ervaren wat we zien. Het is of het één of het ander!

In Miksang ligt de nadruk op het verschuiven naar helder zien, zodat we de aanwezigheid van onszelf en alles om ons heen in volle verbinding kunnen ervaren. Zo kunnen we de vreugde van de schoonheid van gewone alledaagse dingen vaker ervaren. We verliezen heus niet de mogelijkheid om te denken! 

Onze geest is een ruime plek, waar voelen wat we ervaren en het opmerken en herkennen wat we helder zien ook stabiliseren. We bekrachtigen meer van onze inherente kwaliteiten. 

Denken kunnen we al heel goed, en gaat ons makkelijk af ;) Maar of ons vele denken altijd behulpzaam is...? 

Ontwaakt kijken is een her-ontdekkingsreis van de realiteit

Ontwaken en ontwaakt kijken is een ook her-ontdekkingsreis van de realiteit doordat we het proces van zuivere waarneming gaan begrijpen. Zuivere waarneming zoals het gepresenteerd wordt in Miksang Fotografie en in de visuele oefeningen ervaren kan worden is gebaseerd op boeddhistische principes en principes uit de Shambhala leringen van Chögyam Trungpa. 

Vooral gaat het over je eigen ervaring ervaren!

Deze tijdloze principes geven de visie van inherent helder zien en de schittering van alledaagse dingen en situaties. Met de praktische en speelse handvatten in de oefeningen en foto-opdrachten gebaseerd op deze visie leren we onderscheid maken en consistent herkennen wat ons visueel raakt. Zodat we kunnen kijken vrij van betekenissen, vrij van het willen weten en vrij van fotografische ambitie. 

Lees meer over fotografische ambitie als obstakel >

Gaandeweg ervaren we dat we dingen en onze alledaagse wereld kunnen zien zoals het is.  We beginnen door onze eigen projecties van betekenissen en oordelen heen te prikken en ervaren het illusoire van de realiteit. Dit is niet echt mystiek, wel en vooral heel praktisch. Het is nog steeds dezelfde realiteit, en we beginnen eenvoudigweg dezelfde realiteit vanuit een ander perspectief te zien 

Met behulp van het medium fotografie ervaren we spelenderwijs hoeveel en hoe vaak we allerlei oordelen, overtuigingen en aannames hebben die bepalen hoe we onze realiteit heel vaak en maar gewoon aannemen. 

Als we vol met aannames en voorbedachte ideeën zitten kunnen we de dingen niet echt zien.  Als we dit los kunnen laten, niet alles geloven wat we denken en vanuit innerlijke stilte en kalmte met nieuwsgierigheid kijken zien we de dingen zoals ze zijn. En dit kennen we ook al! 

"Het basisprincipe van fotografie is om de dingen te zien zoals ze zijn. In hun eigen aard. Gewoon heel eenvoudig en direct." Uit: Dharmakunst, Chögyam Trungpa

Miksang is ook één van de Dharmakunsten

In de disciplines van Dharmakunst ligt de nadruk ligt niet alleen op de spirituele dimensie waar het doel is om authentiek en creatief expressie te geven vanuit een meditatieve staat van geest, maar ook op de innerlijke ontwikkeling van wakkerheid en harmonie in jezelf. 

De Miksang benadering van fotografie is een vorm van contemplatieve fotografie wat ook is gebaseerd op de Dharmakunst-leringen van Chögyam Trungpa. In de dharmakunst-leringen ligt de nadruk op het synchroniseren van een open hart, wakkere ogen en een stille kalme geest op een lijn. Creatieve expressie van uitgelijndheid.

Miksang is een Dharmakunst waar specifiek met het medium fotografie spirituele wakkerheid en authentieke creatieve expressie wordt beoefend gebaseerd op het proces van waarneming. En tegelijk is het een manier om je foto's eenvoudig te verbeteren.

Dharmakunsten

Andere Dharmakunst disciplines zijn o.a.: kalligrafie, kado (pad van de de bloemen), chado (pad van de thee), kyudo (pad van de boog), maitri space awareness.

Al deze disciplines vallen onder de term Dharmakunsten en zijn gebaseerd op de dharmakunst-leringen van meditatiemeester, geleerde en kunstenaar Chögyam Trungpa .

Miksang fotografie

In Miksang Fotografie ligt de nadruk op het plezier van directe en eenvoudige waarneming, waar we met behulp van de camera en het fotograferen zonder enige vorm van interpretatie, aannames en associaties de wereld om ons heen kunnen waarnemen. En we zo de rijkdom van wereld van de verschijnselen ontdekken.

Alledaagse schoonheid

Vanuit helder zien kunnen we ons actief beschikbaar instellen op de alledaagse wereld om ons heen. Vanuit de benadering van Miksang heeft de alledaagse wereld om ons heen een natuurlijke schoonheid. En als wij visueel geraakt worden en zomaar iets zien, dan komt deze schoonheid ons tegemoet. Want deze schoonheid is er al de hele tijd, of we ons hier bewust van zijn of niet.

De camera als hulpmiddel

Als we herkennen dat we geraakt worden, dat iets van de alledaagse schoonheid ons tegemoet komt dan kunnen we dit met de camera als een hulpmiddel vastleggen. De camera is een heel leuk hulpmiddel! De magie van de knop indrukken en dat er dan een beeld is vastgelegd blijft een magisch iets. Deze magie is niet alleen voorbehouden aan de ouderwetse camera met filmrolletjes die door de chemische ontwikkeling het beeld laten zien. Zelfs met een digitale camera, met het indrukken van de knop en het kunnen zien wat het beeld is geworden bevat een groot magisch vreugdevol element.

Miksang methode

De nadruk in Miksang ligt op het proces van waarneming, met als fundament verschillende oefeningen voor mindful kijken vanuit een onbevangen staat van zijn. Vanuit deze meditatieve staat van zijn, als meditatie-in-actie, kijk je met wakkere ogen leer je opmerken wanneer je een flits van waarneming ervaart. 

We leren weer kijken met een kinderlijke blik, en de vreugde hiervan toelaten en meer inbrengen in ons dagelijks leven. En we als volwassene creatief en oprecht met de camera uitdrukking geven aan deze levendige ervaringen.

Een flits van waarneming is de ervaring van iets fris zien, de vreugdige sprankelende ervaring van geraakt zien en direct contact.

De Miksang methode heeft 6 stappen om vanaf het moment van een flits van waarneming tot aan het eindproduct, de foto, voeling te houden met direct eerste moment van geraakt zien. In 6 stappen met toegepaste vragen wordt dit proces heel praktisch en makkelijk om zelf te leren. 

Miksang foto's

Miksang foto's hebben geen bepaalde stijl of een thema of een vast onderwerp. 

De Miksang foto's laten vaak een natuurlijke eenvoud zien van iets van alledaagse schoonheid, zowel binnenshuis als buiten, op straat en in de natuur. Kenmerkend aan de Miksang foto's is dat ongeacht waar en wanneer de foto is gemaakt het te omschrijven valt als vrij van conceptuele en culturele betekenissen en tijdloos.

Een gelukte Miksang foto laat precies zien wat de Miksang fotograaf op dat moment ook precies zo gezien heeft vanuit een staat van onbevangen kijken en geraakt zien. 

Zo kan de kijker via de foto direct verbinding ervaren met het moment van fris en geraakt zien zoals de Miksang fotograaf het ervaarde. Iedere gelukte Miksang foto is een mogelijkheid voor een tijdloze verbinding van alledaagse schoonheid.

In het hier en nu

Het ware doel is om veel verbinding in het hier en nu te ervaren. Het krachtpunt ligt altijd in het nu! Niet in 'straks' of 'later' of 'destijds'. In het hier en nu ervaren we de nabijheid in onszelf van de dingen en situaties om ons heen, en kunnen we heel direct en eenvoudig meer verbinding ervaren in het dagelijks leven. 

In het nu waarderen we wat we zien, en in het nu zien we de dingen zoals ze zijn, in het nu ervaren we Goed Oog.

Reactie plaatsen