Mindful kijken

In de benadering van Miksang Fotografie maken we onderscheid tussen mindful kijken, wakker kijken en onbevangen kijken.

Met meer precisie onderzoeken we deze drie verschillende kwaliteiten en de ervaringskwaliteiten van hoe we kunnen kijken.

Aandachtig kijken

Met gerichte aandacht kijk je langer en dieper. Je zet de intentie om je voor een bepaalde tijd niet te laten afleiden. 

Je bent altijd aandachtig

Je kan niet niet aandachtig zijn ;) 

Let maar eens in jezelf op hoe je met je aandacht verschuift van het één naar het ander, binnen een minuut! En hoewel afgeleid ben je nog steeds aandachtig! Het kan zijn dat je je aandacht op iets ongewensts plaatst, of voor jezelf of in een vergadering .

Als je vaak met je aandacht verschuift kan je goed worden in versnipperde aandacht.

Afleiding

Afleiding of verleiding om iets anders te gaan doen heeft vaak iets negatiefs. De beschrijving van afleiding is dat je je aandacht op iets anders plaatst dan je intentie, of op iets externs of iets interns. In ieder geval ga je met je aandacht naar wat niet met je intentie te maken heeft ;) 

  • Extern: andere dingen in jouw directe omgeving of je smart phone of iets anders gaan doen 
  • Intern: door je eigen gedachten die je makkelijk kunnen wegleiden van waarnaar je kijkt 

Want speciaal in deze tijd met zoveel visuele en auditieve entertainment en advertenties die ons van alles laten zien op een wijze om ons te verleiden en/of af te leiden dat is onze aandacht ondertussen gewend geraakt aan versnippering. Dat kan er toe leiden dat je makkelijk weer naar iets anders kijkt of je ongemerkt weer opgegaan bent in denken.

Je kunt ervaringsmatig met jouw aandacht niet op twee dingen tegelijk aandachtig zijn, wel kan je heel snel schakelen, maar het is één van de twee! 

Of je ervaart het kijken of je denkt over wat je ziet. Probeer het zelf maar eens!

Beide is met aandacht, maar de ervaring is heel verschillend.

Gewaarzijn

Terwijl je met aandacht kijkt, is jouw gewaarzijn ook actief. Als we het alleen over mindfulness hebben, hoe we mindful dingen doen en niet het gewaarzijn hier in mee nemen dan voelt het nauw. We vernauwen ook letterlijk als we gewaarzijn buitensluiten, of onszelf buitensluiten van gewaarzijn.

MIndfulness en gweaarzijn zijn onlosmakelljk met elkaar verbonden, en ook andere kwaliteiten van onze geest die andere doelen dienen.

Voorbeeld

Als je een glas water oppakt en deze met aandacht en mindful naar je toebrengt om te gaan drinken. Dit ervaar je in de grotere ruimte om je heen. Deze grotere ruimte om je heen kan de kamer zijn waar je zit, de keuken waar je bij het aanrecht staat of op bezoek bent bij een vriendin op de bank zit en het glas oppakt, of in een druk restaurant bent en het glas water bij je bord oppakt. 

Je voelt de behoefte aan water drinken: je hebt dorst of een droge mond of een nasmaak die je weg wilt. Deze gewaarwording merk je op en je reikt naar het glas met water, pakt het op en brengt je hand met het glas in enige mate bedachtzaam naar je toe en neemt een slok of meerdere slokken. En je zet het glas weer neer. 

Terwijl je het glas oppakt en de beweging maakt om te drinken en weer neerzet is iets wat je niet alleen merkt in de grotere ruimte om je heen, je voelt deze ruimte.

Deze gewaarwording van ruimte is je eigen gewaarzijn, jouw persoonlijke gewaarzijn. 

Wakker kijken

Als je mindful kijken traint en went aan kijken met aandacht en de ruimte eromheen, dan kan je bewust wakker kijken ervaren. Vanuit de staat van wakker kijken, kijk je langer en automatisch dieper. 

Je onderbreekt de gewoonte om vluchtig te kijken en je blik over dingen heen te laten glijden, wat je heel vaak doet en velen dit zo doen, waardoor je langs de dagelijkse omgeving om je heen glijdt. Je pauzeert bewust, creëert ruimte van waaruit je direct contact kan maken en bewuster verbinding ervaren.

Je gaat ook het verschil met slaapwandelen merken; of je gaat slaapwandelend van A naar B en ziet eigenlijk niets óf je kiest ervoor om wakker met bewust aandacht te kijken.

Onbevangen kijken

Met een onbevangen blik kijk je. Ik heb het hier nog niet over zien. Onbevangen kijken is een instelling die je als een intentie kan zetten. Een intentie zet je van binnenuit en de ogen zijn neutraal, die hebben als functie om te kijken, net zoals een lens, en ogen hebben geen eigen wil. 

Je kijkt onbevangen naar de alledaagse wereld, vrij van voorinstellingen en meningen. Vanuit onbevangenheid kan je nieuwsgierig rondkijken en ben je bereid je te laten verwonderen. Onbevangenheid is een open staat van geest, én de bereidheid om te ontvangen wat je tegemoetkomt.

Dit is hoe kinderen de hele tijd kijken; met geen idee, verwondering en ieder moment klaar om in directe verbinding te treden. Zolang het duurt tot de ervaring klaar is.

Reactie plaatsen