Ontwaken

Ontwaking of ontwaken

Dit is de ervaring vanuit realisatie die tot een staat van ontwaakt zijn leidt. 

Je ontwaakt in je oorspronkelijke zelf en je oorspronkelijke zijn, wat zich laat zien in ontwaakt denken, doen en handelen.

Je ontwaakt vanuit illusie

Je realiseert je de illusie van de consensus van aannames en benoemingen die we op de aardbol overeengekomen zijn en ziet door al deze lagen van de relatieve realiteit heen. Deze lagen van illusie wordt geduid met termen als sluiers, barrière, dat wat scheidt.

Ontwaking kan ingedeeld worden in drie soorten van ontwaken:

  • relatieve ontwaking
  • spirituele ontwaking
  • absolute ontwaking

Zien is innerlijk zien

Je ziet de dingen zoals ze zijn en hoe alles samenhangt, dat er niets anders is dan onderlingen verbondenheid en alles een schitterende kwaliteit in zichzelf heeft. Je ervaart je eigen schittering en van alles, iedereen en alle levende wezens. Je weet weer dat jijzelf, alles en iedereen en alle levende wezens goddelijk zijn.

Vanuit innerlijk zien wordt de schoonheid van alles zichtbaar.

Zien is hier het innerlijk zien, en middels het uiterlijk zien, met alle zintuiggen en met de ogen als hoofdpoort zie je vanuit puur bewustzijn en kan je helemaal zien. Niets staat op zichzelf, alles is verbonden, alles is compleet, als een holistisch hologram.

Relatieve ontwaking

Is het ontwaken middels verruiming van begrippen, termen en definities en de bewustwording van het spel van het aardse zijn en ons menselijk gedrag. Er vindt ontwaking plaats middels bewustwording van emoties, nieuwe gedachten, herdefiniëringen en mogelijkheden waaruit een verlangen volgt om te helpen om een betere wereld te creëeren vanuit ideologieën die betrekking hebben op het beleid middels politiek, milieu, natuurbehoud en -herstel, mensenrechten etc.

Spirituele ontwaking

Vanuit het onderscheid van relatieve ontwaking is er het spiritueel ontwaken. Je komt in de wakkerheid van het grotere holistisch geheel wat voorbij gaat aan het aardse spel van het leven in een maatschappij en een cultuur met regels en voorwaarden.

Dit is het ontwaken in wie en wat je werkelijk bent; alle lagen van bewustzijn en gewaarzijn, in essentie en in je eigen unieke zijn. De bron van onvoorwaardelijke vrede, onvoorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijke vreugde ontwaakt in jezelf.

Dit kan stapsgewijs, in kleine stappen en grote stappen. Dit kan starten vanuit een verlangen die op jonge leeftijd al door jezelf herkend wordt, of op latere leeftijd. Spirituele ontwaking kan als een kickstarter plaatsvinden middels een ervaring van onverwachte spirituele ontwaking die een nieuwe levensrichting aangeeft. Spiritueel ontwaking kan in een doodservaring of in een levenservaring ontstaan ;)

Spirituele ontwaking kan geleidelijk plaatsvinden in zichtbare vormen (mondelinge overdracht, een gebaar, rituelen, natuurverschijnsel, contact met een buitenaards wezen) en onzichtbare vormen (innerlijke realisatie, dromen, tele-emphatisch onderricht). Wat zowel zichtbaar al onzichtbaar voor anderen kan zijn.

Spirituele ontwaking heeft een pad nodig, waar de ontwaking wordt gestabiliseerd en verdiept kan worden vanuit intentionele inzet en vaak met hulp van ervaringsdeskundige leraren. 

Vanuit het idee van onvoorwaardelijke ondersteuning - vanuit je hogere zelf of Bron, God/Godin, het Eén, het Licht, het Ik Ben-Wat-Ik-Ben, Allah en welke naam er zijn - zijn er universele waarheden die geleidelijk gezien en herkend worden.

Het zijn andere perspectieven van dezelfde bron, uit het licht, omdat iedere cultuur en iedere tijd een ander aspect van deze bron representeert. Het komt vooruit hetzelfde, als religie en spirituele stromingen met allerlei symbolen en ideologieën, maar vanuit een ander perspectief wat dient voor de spirituele groei en processen in de tijd wat die bepaalde cultuur nodig heeft. 

Er zijn ook altijd stromingen zodat misinterpretaties en misvattingen die ontstaan in de loop van de tijd weer nieuw licht op geschenen kan worden en gezuiverd en bijgesteld en uitgebreid wordt.

Het pad is waar je de tools aangereikt krijgt en je tegemoet komt om spirituele ontwaking te integreren in je dagelijkse zijn, en jouw unieke thema en uitdagingen te kunnen begrijpen en transformeren in je denken, voelen, doen en zijn. Studie/kennis van wijsheden en het beoefenen gaan hand in had, als de twee benen waarop je liefdevol, vol vertrouwen en oprecht voortgaat.

Zo verschuif je naar de realisatie dat er geen pad meer is; jij bent jouw pad en ieder ander is zijn/haar/het pad.

Absolute ontwaking

Vanuit deze staat van wakkerheid zijn zowel de lagen van verwarring en de sluiters én het schitterende, het pure en alles de waarheid. Niets is niet waar en alles is waar, en er mag van alles niet waar zijn binnen deze ultieme realiteit.

Relatieve ontwaking en spirituele ontwaking zijn hier één en hetzelfde.

De wijsheidsleringen in Dharmaboeken zit in alles. De wereld wordt het Dharmaboek waaruit je leest, en wat je leraar wordt.

De visie hier is alle verschijnselen, de wereld van de verschijnselen - jijzelf en anderen, de natuur met alle dieren, rivieren, bergen en bossen en de sterren, de zon en de maan en alle planeten - zijn verschillende expressies van dezelfde bron van Licht en Liefde.

Vanuit onvoorwaardelijke ondersteuning zijn er universele waarheden die niet gezien en herkend worden wat veel verwarring brengt, en ook de verwarring is waar en echt voor diegenen die dit ervaren. Alles is relevant.

Dit verwijst ook naar de staat van verlichting, het is letterlijk lichter geworden.

Het is een staat van zijn waar voeling hebben met jezelf, je directe omgeving, het universum en en met iedere gedachte die je hebt en gevoelens en sensaties die je ervaart gelijk opgaan en in balans zijn. Micro en macro zijn een geheel. En je bent nog steeds een mens in een menselijk lichaam!

Eén traditionele beschrijving is dat verlichting hetzelfde is als dat je karma begrijpt; dat je alle samenhang van oorzaak en gevolg als in de gevolgen van een handeling, een zin en situaties en zelfs de gevolgen het denken helemaal en belichaamd begrijpt. Zoals een steen die je in een vijver water gooit en alle kringen en de rimpels in het water die in het water ontstaat in de de 360 graden richting gaan begrijpt, niet alleen cognitief begrijpt maar belichaamd begrijpt.

Er zijn vele termen en beschrijvingen die de staat van verlichting en absolute ontwaking duiden, maar deze geven een idee en indicatie over een staat van zijn die onbeschrijfelijk is.

Reactie plaatsen