Beschouwen

Met volledige aandacht kijken

Je hebt je aandacht bijeengebracht en je bent er 'met je aandacht erbij'. 

Volledig hier is zowel 'vol' en ledig'. 

• Het aspect van 'vol' verwijst naar 'geheel', het is compleet en er ontbreekt niets. 

• 'Ledig' is het oude woord van 'leeg', wat geen specifieke diepere spirituele betekenis heeft maar vooral betekenisnuances als 'vrij' en 'ongehinderd', pas later kreeg het de praktische betekenis van 'geen inhoud'. 

Hier is de betekenis 'ledig' toepasbaar is als dat het vrij van enige interpretatie is en vrij van voor- en afkeur is, ongehinderd door persoonlijke inkleuring.

Kijken en innerlijk waarnemen 

Het woord 'beschouwen' is afgeleid van het werkwoord 'schouwen'. En schouwen heeft zowel de betekenis van het fysieke kijken als innerlijk waarnemen.

Beschouwen is ook 'bekijken' en 'doorgronden'. Hierin zit dat het begon met iets concreets te bekijken en later kreeg het ook de betekenis van het onstoffelijke bekijken, wat een activiteit van innerlijk bekijken is.

.

Reactie plaatsen