miskang fotografie, miksang, maitri, maitri ruimtegewaarzijn, gewaarzijn, meditatie, mindfulness, psychologie, boeddhisme, dharmakunst, fotografie,Miksang Fotografie & 5 stijlen van expressie


Ontdek jouw unieke stijl, herken je obstakels en valkuilen en verrijk je blik

Jouw expressiestijl
In welke stijl van expressie én obstakels voel jij je van nature al thuis?
Gekleurde kijk
Bekijk in gekleurd perspectief jezelf en de wereld en fotografeer in stijl
Stralende totaliteit

Ontdek de stralende totaliteit van jouw geheel-Zijn met authentieke expressie

miksang retraite, miksang fotografie., mindful fotografie, miskang fotografie, mindfulness, meditatie, yoga, meditatie retreat, spiritualiteit, creatief fotograferen, contemplatieve fotografie, miksang contemplatieve fotografie

Stijlen van waarneming & expressie

Jaren geleden, in een 6-weeks programma over 5 boeddha-families, een benadering om jezelf en de wereld helderder te ervaren. En iedere boeddha-familie heeft een bijbehorende wijsheid, kwaliteiten, elementen, emoties én een kleur, ervaarde ik de dagen letterlijk vanuit blauw, geel, rood, groen en wit. Met gekleurde brillen en fysieke houdingen als meditatie beleefde ik mijn dagelijks leven afwisselend in versterkte helderheid en verwardheid, in de stijl van iedere boeddha-familie. Op de dag 'blauw' fotografeerde ik bv lijnen en paaltjes, nog niet met Miksang. Ik ontkwam niet aan mijn eigen stijl ;-)

Nu herken ik mijn stijl ook in de Miksang beoefening; als ik in een obstakel zit, te snel ga, geen zin heb in eenvoud of te lang ruimtelijk kijk. Én ik (h)erken wat ik nodig heb.

Deze letterlijke kijk op Miksang is gebaseerd op Maitri Ruimte Gewaarzijn, ontworpen door de Tibetaans boeddhistische leraar & kunstenaar Chögyam Trungpa. Hierin wordt je het belevingsveld van je eigen wijsheden, kwaliteiten, energieën en dynamieken bewuster gewaar. In Miksang ontdek je je eigen stijl en leer je heel praktisch 5 manieren om je met je camera meer vertrouwd en oprecht uit te drukken.

Zelfs als je dit leest, hoe je erover denkt en wat je nu voelt, reflecteert jouw stijl.

Hoe herken je de energiestijl in jezelf en in de wereld om je heen? 

Middels bewust gekleurd kijken laat je de specifieke kwaliteiten toe en laat je jouw waarneming versterkt omhoog komen; zowel open als afwerend. Jezelf zo ervaren en omarmen helpt je omvormen waarin je vastzit in jouw creatieve (Miksang) expressie, en verdiep je waar je tegenaan hikt. 

Je herkent jouw stijl van voor- en afkeuren, waarom je b.v. snel te snel gaat, niet in beweging komt, geduldig/ongeduldig bent, wel/niet naar iets wil kijken, uiterlijk en innerlijk. Je krijgt inzicht in jouw unieke stijl van inhaken, afhaken, vastlopen, wat je in Miksang makkelijk afgaat, waar je moeite mee hebt of vergeet tijdens het fotograferen.

Gun jezelf deze verruiming en verrijking, en je foto's veranderen onvermijdelijk mee.

5 kleuren

Bekijk letterlijk de wereld vanuit 5 kleuren; ervaar de energie van de kleur, kwaliteiten, aspecten en perspectieven die iedere kleur met zich meebrengt.
6 dagen
Je onderzoekt de 5 wijsheden in twee 3-daagse retraites; en op de 6e dag breng je de totaliteit van jouw ervaringen samen, ook in hernieuwde fotografische expressie.

5 stijlen

Leer de 5 stijlen van creatieve expressie in jezelf, de ander en de wereld om je heen kennen en herkennen, met zintuigelijke gewaarwordingen en waarnemingen.

Want wat als je vastloopt...?

 • Als je liever geen textuur fotografeert
 • Als je liever geen lijnen en structuur fotografeert
 • Als je vooral lijnen structuur fotografeert
 • Als je geen details meer fotografeert
 • Als je alleen nog maar details fotografeert
 • Als jouw eenvoud teveel leegte bevat of te vol is
 • Als je merkt dat je vooral wijdse landschappen en luchten fotografeert
 • Als je 'datheid' uit de weg gaat, daar regelmatig verveling over voelt
 • Als je, bewust, teruggrijpt op conventionele fotografie
 • Als je, onbewust, bent teruggegleden in conventioneel fotograferen
 • Vaak twijfelt of je foto wel een Miksang foto is
 • Je je Miksang foto's niet goed genoeg vindt
 • Gefrustreerd raakt omdat het je niet lukt die ene Miksang foto te maken die je graag zou willen maken
 • Niet los komt van een vastomlijnd idee over Miksang foto's
 • Fotografische ambitie jouw frisse blik in de weg zit
 • Te haastig in het willen maken van de foto en haastig blijft
 • Rusteloos in het kijken, niet kunnen landen met kijken; of in redenerend denken opgaat of in 'spacing out' 
 • Je camera te lang stil blijft liggen
 • Blijft verlangen naar de ervaringen tijdens je Miksang kennismaking toen je kleur zo fris zag en gestopt werd
 • Twijfelt over je flits van waarneming; "was het er één of niet?"
 • Je merkt dat je stappen van de Miksang methode overslaat: is het weerstand tegen 'methode' of vergeet je dit als je in actie bent?
 • Het gevoel dat je dezelfde soort foto's maakt
 • Ga je te los of te strak op pad met Miksang?

 Alle wijsheden zijn in al jou aanwezig

Je wordt geboren met alle energieën van de vijf wijsheden, helemaal compleet. En je ontwikkelt je in jouw leven in een doorlopend veranderende samenstelling van deze energieën in jouw expressie van denken, voelen en doen.


De vijf wijsheden in zichzelf zijn neutraal; jouw relatie ermee bepaalt of je je in wakkerheid toont en uitdrukt of in verwarring. Waardering voor alle aspecten in jezelf, de ander en het dagelijks leven maakt dat je je kan ontspannen en niet meer hoeft te zoeken. Zodat de schittering van de dingen zoals ze zijn moeiteloos naar jou toe komt.


"Wat jij zoekt, zoekt jou" ~ Rumi

Ontdek hoe je de totaliteit van wijsheden in 30 seconden kan ervaren en in een periode van jaren, en hoe 'open' en 'gesloten' zich doorlopend afwisselt in jezelf.

Wat je in jezelf en in de wereld om je heen onderzoekt....

Helen Vink Miksang Start

Directe waarneming

De basis voor directe waarneming is onbevreesde zachte openheid, toelaten en waardering voor het gewone en het bijzondere, in het hier en nu. Nuheid is de ervaring van vol aanwezig en in verbinding zijn, en het zoet-zure van het veranderlijke

Helen Vink Miksang Start

De open benadering

De 5 wijsheden hebben zowel een open en afwerende beleving. In de open beleving ervaar je frisse waarnemingen in jezelf en in situaties. Ook heb je valkuilen ontwikkelt en haak je in op beperkend denken, en struikel je in je in-actie-zijn.
Helen Vink Miksang Start

De gesloten benadering

Iets raakt je te gevoelig en als reactie ga je op slot, weer je af; snel of geleidelijk. Door te kijken naar de opeenvolging van paniek, angst en verstarring wat iedere boeddha-familie typeert kan je ook weer smelten, omvormen en fris in beweging komen.

Liefdevol gewaarzijn & wijsheden-in-actie

"We hebben allemaal een eigen stijl en onze eigen unieke aard. Dit kunnen we niet vermijden. De verlichte uitdrukking is in overeenstemming met jouw inherente aard".


"Sluit vriendschap met je gekte, dan ben je niet gek meer."


Chögyam Trungpa
Helen Vink Miksang Exploring picto

Maitri

Sanskriet voor 'liefdevolle vriendelijkheid'. Met de aspecten van vertrouwdheid, warmte, ontspanning en werkbaarheid ontwikkel je onvoorwaardelijke vriendelijkheid voor de kanten van jezelf, en de ander, die je het minst ziet zitten.
Helen Vink Miksang Exploring picto

Wijsheid & verwarring

Vanuit het boeddhistisch perspectief zijn de energieën van de vijf wijsheden als wijsheid en verwarring al in jou aanwezig. Het is één en dezelfde medaille. Wordt je verwarring in jou gewaar, dan wijst dit onmiskenbaar naar de wijsheid in jou. 
Helen Vink Miksang Exploring picto

Creatieve expressie

Met oprechte creatieve expressie geef je uitdrukking aan de volheid van zijn. In Miksang Fotografie zijn de vijf stijlen altijd aanwezig: beschikbaar, intentie, oneindige waarnemingen, de flits voelen, stilstaan en precisie en de actie van fotograferen.

Wat heb je aan de 5 stijlen van expressie in Miksang Fotografie?

 • Verrijken van je zienswijze en frisse blik
 • Herkennen van (aspecten van) de vijf stijlen en de energetische dynamiek in jezelf, de ander en om je heen
 • Verruim je gewaarzijn over jouw unieke expressiestijl
 • Ontdek dat jouw valkuilen ook je mogelijkheden zijn, vanuit jouw stijl
 • Vertrouwd raken met de verschillende perspectieven
 • Vertrouwd raken met de vijf stijlen van expressie
 • Zien wat je blokkeert en wat beweging creëert
 • Leren hoe je een obstakel in jouw unieke stijl als uitgangspunt voor omvorming hanteert
 • Eigen maken van de kwaliteiten van de vijf wijsheden in jouw authentieke fotografie
 • Integreren van jouw innerlijke ruimte en de omvattende ruimte waarin alles plaatsvindt
 • Makkelijker afstemmen op je innerlijke schittering en de uiterlijke schittering
 • Ontwikkelen van ontspanning en vriendelijkheid ten aanzien van jezelf in het creatieve proces
 • Met nieuwe oefeningen en kleur/energie/fotostijl-besprekingen voor verdere verdieping en diepe ontspanning
miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit
€899
€ 750,-

Miksang & 5 stijlen van expressie

2x een 3-daagse Miksang Retraite

• Deel I:  van 30 september t/m 2 oktober

• Deel II: van 28 t/m 30 oktober


Dompel je 6 dagen onder in de specifieke kleuren en wijsheden van de vijf boeddhafamilies en bijbehorende energieën en perspectieven. Ontdek jouw unieke stijl van waarneming en expressie en ontwikkel meer totaliteit in jouw authentieke zijn en creatieve expressie. Zie waar je je van nature al thuis in voelt en ontwikkel vriendelijkheid voor jezelf als je blokkeert. Leer hoe je los komt en in beweging komt vanuit je eigen kwaliteiten die je nodig hebt. Verruim je blik en laat je fotografische expressie en je foto's als vanzelf meeveranderen.


Locatie: Zandvoort

 • miksang, miksang fotografie, meditatie, mindfulness, mindful, fotograferen., spiritualiteit, radicale vergeving
  €470
  € 410,-

  Deel I: Miksang & 5 stijlen van expressie

  3-daagse Miksang Retraite Deel 1


  Kies één van deze twee data:

  • 30 september t/m 2 oktober

  of

  • 24 t/m 26 maart


  Dompel je deze eerste 3 dagen onder in drie kleuren en wijsheden van de vijf boeddhafamilies en de bijbehorende wijsheidsenergiëen en perspectieven. Ontdek waar je je van nature al thuis in voelt en ontwikkel vriendelijkheid als je blokkeert en struikelt en waarin je blokkeert of struikelt. Leer hoe je los komt en in beweging komt vanuit de kwaliteiten die je nodig hebt. Verruim je blik en laat je foto's als vanzelf meeveranderen.


  Locatie: Zandvoort

  Agenda

  miskang fotografie, miksang, maitri, maitri ruimtegewaarzijn, gewaarzijn, meditatie, mindfulness, psychologie, boeddhisme, dharmakunst, fotografie,

  30/9 - 2/10

  OKT-SEPT 2022

  09:30

  Vijf stijlen van expressie: Deel I

  Zandvoort aan Zee
  Ik doe mee!
  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit

  28 - 30

  OKT 2022
  09:30

  Vijf stijlen van expressie: Deel II

  Zandvoort aan Zee
  Ik doe mee!
  miskang fotografie, miksang, maitri, maitri ruimtegewaarzijn, gewaarzijn, meditatie, mindfulness, psychologie, boeddhisme, dharmakunst, fotografie,

  24 - 26

  FEBR 2023

  09:30

  Vijf stijlen van expressie: Deel I

  Zandvoort aan Zee
  Ik doe mee!
  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit

  10 -12

  MAART 2023

  09:30

  Vijf stijlen van expressie: Deel II

  Zandvoort aan Zee
  Ik doe mee!

  Het programma

  De vijf boeddha-families zijn verbonden met elk aspect van de wereld van de verschijnselen; met kleuren, elementen, landschappen, richtingen en seizoenen. Ook in de beschrijving van jouw persoonlijke stijl; elke boeddha-familie breng je in verband met zowel de open als afwerende vorm.

  En 'familie' hier verwijst naar de vijf types belevingswerelden.

  Het uitgangspunt is dat zowel jouw waarnemingen, jouw Miksang expressie en de obstakels waar je tegenaan loopt ook wijst naar één or meer stijlen in jezelf.


  Je kijkt naar dezelfde wereld vanuit 5 gekleurde perspectieven en ontdekt met de camera jouw stijl.

  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit

  Dag 1 • Boeddha-stijl & de energie van wit

  Ruimtelijkheid

  Kleur van de dag: wit

  Algemene beschrijving over het spectrum van boeddha-familie

  De boeddhafamilie straalt een witte energie uit, ruim en vredig. Boeddha-energie is een alles doordringende, vredige ruimtelijkheid. Het is alsof je aankomt op een kampeerplaats met alleen de stenen van reeds lang uitgedoofde kampvuren of de grotten waar ooit onze voorouders hebben geleefd.

  Boeddha is vaak nodig om contrast te bieden tussen de meer kleurrijke stijlen van vajra, ratna, padma en karma, als een bemiddelaar die ruimte creëert.

  Het wijsheidsaspect van Boeddha-energie is ontvankelijkheid, meegaand, gemakkelijk in de omgang en tevreden met gewoon zijn. Boeddha kan ook stevig onbeweeglijk zijn met de dichtheid van saaiheid, de levendigheid van het leven negeren, dit niet willen zien. De verwarde kwaliteit van boeddha manifesteert als zweverig, lui, koppig, ongevoelig zijn.

  Boeddhakunst is eenvoudig, onopvallend en direct en kan met zware middelen ingezet worden.

  In Miksang Fotografie is de boeddha-energie de ruimte van waaruit je start, beschikbaar bent, en hier iedere keer weer naar terugkeert. Als visuele vorm is het vorm als ruimte en ruimte als vorm, waarin een teveel aan weidsheid of iets desolaats aanwezig kan zijn, zonder een moment in de ruimte. 

  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit

  Dag 2 • Vajra-stijl & de energie van blauw

  Helderheid

  Kleur van de dag: blauw

  Algemene beschrijving over het spectrum van vajra-familie

  De vajrafamilie reflecteert een blauwe energie als een kristalheldere spiegel. Vajra-wijsheid weerspiegelt wat je ziet zonder vooringenomenheid. Als een winterse ochtend in een verlaten landschap, als een zilveren morgenster, koud en kristalhelder, de aarde draagt de sneeuw op haar eigen wijze.

  Het wijsheidsaspect van vajra manifesteert zich als helder van geest zijn met een intellectuele genialiteit, scherp en precies, een perspectief behouden en integer zijn. De verwarde kwaliteit van vajra manifesteert zich als een kort lontje, overdreven analytisch, superklaar om kritiek te leveren, eigenzinnig, autoritair en veeleisende perfectie.

   In Vajra werk je met hete of koude woede. Het leren om bij de woede blijven in plaats van uit te drukken of te onderdrukken om ervan af te willen. Zo kan er helderheid in de emotie komen en kan een bekwame manier gevonden worden om jezelf uit te drukken

  Vajrakunst is waterachtig, helder, met lijnen en structuren, met zwemen blauw en goud. Kubisme, constructivisme, en bepaalde aspecten van het pointellisme zoals in de werken van Mondriaan, Klee, Escher. Klassieke poëzie, de Japanse dichtkunst Haiku. Theeceremonie, de Franse keuken nouvelle cuisine. Japanse en moderne architectuur met strakke lijnen, scherp omlijnde ruimtes, gebruikmakend van licht en spiegels, kristal en gekleurd glas.

  Met vajra-energie in Miksang zet je je intentie en houd je je intentie helder, er is het plezier van het werken met het kader van het beeld en helder zien. Dit is de flits van waarneming, direct en precies in het allereerste moment.

  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit

  Dag 3 • Ratna-stijl & de energie van geel

  Verrijking

  Kleur van de dag: geel

  Algemene beschrijving over het spectrum van ratna-familie

  De ratna-familie straalt een goudgele energie uit die alles omvat en verrijkt. Het is als de late ochtend, heel kleurrijk maar hoofdzakelijk geel, als saffraan en amber, als een omgevallen vergaande boomstam in het bos waar zonder onderscheid van alles op kan groeien en leven, rijp en aards. Ratna-wijsheid toont gelijkmoedigheid en tevredenheid.

  Het wijsheidsaspect van ratna manifesteert zich als expansief, vindingrijk, gastvrij en waarderend. Ratna kan ook veranderen in hebzuchtige territorialiteit en opgeblazen trots. De verwarde of gesloten kwaliteit van ratna vertoont zich als arrogant, opzichtig, onderdrukkend en emotioneel behoeftig zijn.

  Ratnakunst is zoals een portret geschilderd op goud, niet gelaagd want dat zou teveel zijn en uit elkaar vallen, het kan rijk, waardig, koninklijk en weelderig zijn. Schilders zoals Rubens, en het katholieke kerk en Tibetaans boeddhisme hebben sterke ratna-kwaliteiten. Middeleeuwse en barokkastelen, solide, ingewikkelde architectuur, ook Jugendstil. Aardappels met vlees en jus, advocaat. Epische romans met ingewikkelde plots vol details en personages, zoals Tolstoi, Dickens. Rituele dans en opera's en koorwerken.

  Vanuit ratna in Miksang omarm je het idee van oneindige waarnemingen, en weet je dat de rijkdom en schittering van alledaagse schoonheid en gelijkmoedigheid over de dingen zien zoals ze zijn altijd aanwezig is.

  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit

  Dag 4 • Padma-stijl & de energie van rood

  Passie

  Kleur van de dag: rood

  Algemene beschrijving over het spectrum van padma-familie

  De padma-familie gloeit met de vitaliteit van rode energie. Padma-wijsheid is fijn afgestemde intuïtie die subtiele ervaringen discrimineert zonder vooringenomenheid. Een aangename plek, als een veld met bloemen en kruiden waar wilde dieren zich thuis voelen. 

  Het wijsheidsaspect van padma manifesteert zich als boeiend, magnetiserend en charmant. Deze energie luistert diep en spreekt vanuit het hart. In Padma kan er een obsessief verlangen zijn om de meest plezierige en ideale situaties naar zich toe te trekken en te begrijpen. De verwarde kwaliteit manifesteert zich als vastklampen aan datgene wat plezier geeft, overdreven emotioneel zijn en voortdurend bevestiging zoeken.

  Padmakunst is verrukkelijk en kleurrijk, met veel gebogen vormen en lijnen en rondingen zoals die van een lotus, architectuur dat gericht is op plezier, warmte en uitnodigend, zachte holistische ruimtes, met aandacht voor kleur. de schilderkunst van de impressionisten zoals Monet. Poëzie en liefdesliedjes.

  Met de padma-energie in Miksang blijf je in contact met de flits van waarneming, verbonden met wat je ziet vanuit je hart en met de wereld om je heen. Je waardeert wat je ziet.

  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit

  Dag 5 • Karma-stijl & de energie van groen

  Activiteit

  Kleur van de dag: groen

  Algemene beschrijving over het spectrum van karma-familie

  De karma-familie straalt een groene energie uit, snel en energiek als de wind. Als een zomer waar alles bloeit en actief is, allerlei soorten insecten in de weer, het is vol met ongemakken en allerlei vormen van activiteiten en groei. Een zomerse hagelbui. Een filmset met honderden mensen.

  Er is het gevoel van niet de rust hebben om te kunnen genieten, er is altijd iets in beweging dat zich tracht stand te houden. Karma-wijsheid is alles bereikende actie ten behoeve van anderen, voltooien van wat er te doen staat. De passie van karma is macht, dingen onder controle krijgen door directe actie, met goede bedoelingen. 

  Het wijsheidsaspect van karma manifesteert zich als efficiënt, effectief en praktisch zijn, in meerdere projecten tegelijk. Vol zelfverzekerde energie handelen op tijdige en gepaste manieren in synchroniciteit met de wereld. Levendig, positief, vol inzet en enthousiast. De verwarde of gesloten kant manifesteert zich als op macht belust zijn, competitief, manipulatief, controlerend en dominerend. Bang om te falen, paranoïde en jaloers.

  Karmakunst is als het trachten te begrijpen van een onweerswolk, de wolk die voor de onweersbui uit drijft en gekenmerkt wordt door potentiële dreiging en vernietiging. Politieke kunst, action kunst, grafitti, pop-art. Expressionistische schilderkunst van De Kooning, Pollock. Talking Heads en moderne rap, Stravinsky, Bartok en Balinese Kecak apenzang vertonen snelheid, articulatie, springerigheid, onbevreesd, rauwe schittering.

  Met karma-energie kom je tot werkelijk expressie, je geeft uitdrukking in actie! Met vertraging wordt actie passend, met het gevoel van rust en plezier. In Miksang doorloop je met vertrouwen de Miksang methode toepassen, met de benodigde instellingen van de camera en daadwerkelijk de knop indrukken en vol vertrouwen de foto maken.

  miksang, miksang fotografie, meditatie, mindfulness, mindful, fotograferen., spiritualiteit, radicale vergeving

  Dag 6 • Totaliteit in de energie van alle kleuren

  Omdat we alle wijsheden en energieën in als hebben onderzoeken we onze stijl van expressie 

  Kleur van de dag: alle kleuren

  Op deze laatste dag breng je jouw unieke expressie tot uitdrukking, en kan je dieper ingaan op een familie en stijl die je graag verder wilt onderzoeken. Je kan ook open op pad gaan vanuit de gevoeldheid van het hele spectrum in jezelf. De nadruk ligt op dat je de open en gesloten vorm herkent, en weet wat je dan nodig hebt, vriendelijkheid toepast in het hele proces, waardering voelt of opwekt, en op de twee benen van vertrouwen en oprechtheid je voortbeweegt. En je niet aarzelt om je fotografisch uit te drukken in de rijkdom van verschijnselen en jouw unieke waarnemingen.

  Het Miksang proces vanuit de 5 stijlen

  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit

  Alles doet mee: eten, muziek, kleding

  Iedere dag zal ook de directe omgeving bijdragen met de energetische en fysieke expressieve schittering die hoort bij de specifieke kleur die we onderzoeken; de snacks, muziek en de kleding die we dragen.

  Vragen over de 5 stijlen van expressie

  Wat maakt dit Miksang programma onderscheidend van eerdere Miksang programma's en retraites die ik heb gedaan?

  Verschillende aspecten: bijvoorbeeld in plaats van visuele oefeningen ga je nu in een specifieke fysieke houding (aanpassing is altijd mogelijk als je fysiek een beperking hebt) met een gekleurde bril en begeleidende instructies een tijdje doorbrengen om verschillende kwaliteiten en aspecten te versterken voordat je op pad gaat met je camera en Miksang beoefening.

  Ik heb geen ervaring met de inhoud over de 5 Boeddhafamilies en de wijsheden en energieën, is dit geschikt voor mij?

  Ervaring hiermee is niet nodig. Je ontvangt voorbereidend materiaal en in de dagen zelf gaan we dieper in op de aspecten en kwaliteiten van de 5 stijlen van expressie, zoals die door jou en anderen ervaren worden. De nadruk ligt vooral op het zelf ervaren en je eigen inzichten, net zoals je al hebt meegemaakt in eerdere Miksang programma''s, en dat is nu niet anders.

  Je hebt het over boeddhafamilies, stijlen en energieën. Zitten er in dit programma wel Miksang foto-opdrachten en foto-besprekingen?

  Jazeker, iedere dag ga je op pad met je camera, en 's middag zoek je jouw selectie foto's uit. Elk programmadag eindigt met het bespreken van ieder's ervaring en foto's.

  Ik ben geïnteresseerd in de 5 boeddhafamilies, bijbehorende energieën en de 5 stijlen. Hoe kan ik me voorbereiden?

  Als je wilt kan je twee boeken aanschaffen, en die zowel vooral als achteraf behulpzaam zijn, achteraf als naslagwerk. 1. 'Stralend in de wereld - de vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven', auteur: Sebo Ebbens 2. .'Vijf wijsheden, vijf energieën', auteur: Irini Rockwell. Als je het boek Dharmakunst van Chögyam Trungpa hebt, kan je het hoofdstuk 'Vijf stijlen van creatieve expressie' lezen Dit is geeft een mooie aanvulling voor de inhoudelijkheid en vanuit het perspectief van kunst en het creatieve proces.

  Wat heb ik nodig voor dit programma behalve mijn camera en laptop/iPad?

  Gekleurde brillen, die krijg je op de eerste dag, en die je kan overnemen als je thuis verder wilt oefenen. Op de dag zelf draag je makkelijk zittende kleren zoveel mogelijk in de kleur die overeenkomt met de kleur van de dag.

  Hoe zit het praktisch met de afstand in de ruimte?

  Miksang Fotografie is Corona-proof mede omdat we het meerendeel van de dag buiten zijn. Het ochtendprogramma vindt plaats in de trainingsruimte in Zandvoort: de 1,5 meter is gegarandeerd en alle nodige maatregelen worden getroffen.
  Voor de risicoreductie is er een luchtreiniger met een HEPA filter, VC lamp en ionisator (ozonvrij) aanwezig.
  Als de covid-19 richtlijnen wijzigen en de training kan niet doorgaan, dan ontvang je je geld terug en plannen we een plek voor je op de eerstvolgende Miksang Fotografie training.

  Mijn vraag zit er niet tussen...

  Laat het mij weten, ik hoor het graag. En, bellen is sneller; dit is een karma-stijl opmerking ;-) Bellen is ook gezellig; is een ratna-stijl opmerking ;-) Ach het komt wel goed; een boeddha-stijl opmerking ;-) Ik snap het, helder; is een vajra stijl opmerking ;-) Echt leuk maar ik heb misschien iets anders te doen; een padma-stijl opmerking ;-) Kijk en voel wat voor jou resoneert.

  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit
  Ik doe mee!