miskang fotografie, miksang, maitri, maitri ruimtegewaarzijn, gewaarzijn, meditatie, mindfulness, psychologie, boeddhisme, dharmakunst, fotografie,Miksang Fotografie & 5 Stijlen van Expressie


Ontdek jouw unieke stijl, herken je terugkerende obstakels, omarm je valkuilen en verrijk je blik

Jouw expressiestijl

In welke stijl van expressie én obstakels voel jij je van nature al thuis?

Gekleurde kijk

Vanuit een gekleurd perspectief kijk je naar jezelf en de wereld & fotografeer je in 'stijl'

Stralende totaliteit

Ontdek de stralende totaliteit van jouw unieke Zien & Zijn

miksang retraite, miksang fotografie., mindful fotografie, miskang fotografie, mindfulness, meditatie, yoga, meditatie retreat, spiritualiteit, creatief fotograferen, contemplatieve fotografie, miksang contemplatieve fotografie

Stijlen van waarneming & expressie

Jaren geleden, in een 6-weeks programma over 5 boeddha-families, een benadering om jezelf en de wereld helderder en rijker te ervaren, ervaarde ik iedere week letterlijk vanuit blauw, geel, rood, groen en wit.

Iedere boeddha-familie heeft bijbehorende wijsheden, kwaliteiten, elementen, emoties én een kleur. Met gekleurde brillen en fysieke houdingen als meditatie beleefde ik mijn dagelijks leven afwisselend in versterkte helderheid en verwardheid; in de stijl van iedere boeddha-familie. Bv op de dag 'blauw' fotografeerde ik bv lijnen en paaltjes, toen nog niet met Miksang; ik ontkwam niet aan mijn eigen stijl ;-)

In deze dagen combineren we Miksang met Maitri Ruimte Gewaarzijn

Je stapt in het belevingsveld van je eigen wijsheden, kwaliteiten, energieën en dynamieken met behulp van houdingen, gekleurde brillen, kleding in de kleur, eten, muziek en de omgeving die bij de kleur hoort. Je gaat zelf op pad na een kleurige onderdompeling en ontdekt meer van je eigen stijl; hoe je kijkt, wat je wel en niet denkt en voelt, hoe snel of hoe langzaam. Tegelijk maak je je de Miksang Methode meer eigen want deze benadering is, onder alle omstandigheden en ongeacht hoe je je voelt en waar je tegenaan hikt, altijd hetzelfde! 

Ook als je dit leest, hoe je erover denkt en wat je nu voelt, reflecteert jouw stijl.

Je verrijkt jouw kijk

Door bewust gekleurd te kijken laat je meer kwaliteiten én obstakels toe, je ziet meer en doorsnijdt waar je maar al te vertrouwd mee bent - bewust en onbewust! 

Je herkent jouw stijl van voor- en afkeuren, waarom je te snel gaat, niet in beweging komt, geduldig/ongeduldig bent, wel/niet naar iets wil kijken, uiterlijk en innerlijk. Je krijgt inzicht in jouw unieke stijl van inhaken, afhaken, vastlopen, wat je in Miksang makkelijk afgaat, waar je moeite mee hebt of vergeet tijdens het fotograferen.

5 kleuren

Je bekijkt letterlijk de wereld en jezelf in 5 kleuren: ervaar de energie, aspecten, kwaliteiten, en perspectieven van de kleur. Wat brengt iedere  kleur in jou omhoog?

6 dagen

Je onderzoekt de 5 wijsheden in twee 3-daagse retraites; en op de 6e dag breng je de totaliteit van jouw ervaringen samen, ook in hernieuwde fotografische expressie.

5 stijlen

Ken en herken de 5 stijlen van creatieve expressie in jezelf, de ander en jouw wereld, met de directheid van zintuigelijke gewaarwordingen en waarnemingen.

Want wat als je vastloopt...?

 • Als je liever denkt over wat je ziet en je niet meer verbindt
 • Als je denkt dat je fris ziet maar geen foto's meer maakt
 • Omdat je merkt dat je 'slordig' en ongeduldig bent in het fotograferen
 • Als je liever geen lijnen en structuur of textuur fotografeert
 • Als je vooral lijnen structuur fotografeert!
 • Als je geen details meer fotografeert
 • Als je alleen nog maar details fotografeert!
 • Als jouw eenvoud teveel leegte bevat of te vol is
 • Als je merkt dat je vooral wijdse landschappen en luchten fotografeert
 • Want, leun je teveel op de techniek van je lens of camera?
 • Als je 'datheid' uit de weg gaat, daar regelmatig verveling over voelt
 • Als je, bewust, teruggrijpt op conventionele fotografie
 • Vaak twijfelt of je foto wel een Miksang foto is
 • Je je Miksang foto's niet goed genoeg vindt
 • Niet los komt van een vastomlijnd idee over Miksang foto's
 • Gefrustreerd raakt omdat het je niet lukt die ene Miksang foto te maken die je graag zou willen maken
 • Fotografische ambitie jouw frisse blik in de weg zit
 • Te haastig in het willen maken van de foto en haastig blijft
 • Rusteloos in het kijken, niet kunnen landen met kijken; of in redenerend denken opgaat, of in 'spacing out' opgaat
 • Je camera te lang stil blijft liggen
 • Blijft verlangen naar de ervaringen tijdens je Miksang kennismaking toen je kleur zo fris zag en gestopt werd
 • Twijfelt over je flits van waarneming; "was het er één of niet?"
 • Je merkt dat je stappen van de Miksang methode overslaat en weerstand hebt
 • Het gevoel dat je 'alles' al gezien hebt en dezelfde soort foto's maakt?
 • Ga je te los of te strak op pad met Miksang?

 Alle wijsheden zijn in jou aanwezig

Je wordt geboren met alle energieën van de vijf wijsheden, deze boeddhistische benadering van psychologie: je bent helemaal compleet. En je ontwikkelt je in jouw leven in een doorlopend veranderende samenstelling van deze energieën in jouw expressie van denken, voelen en doen. Dat is natuurlijk én je kan jezelf helpen en verhelderen. 


De vijf wijsheden en de energieën in zichzelf zijn neutraal. Jouw relatie ermee bepaalt of je je in wakkerheid toont en uitdrukt, of in verwarring. Waardering voor alle aspecten in jezelf, de ander en het dagelijks leven maakt dat je je kan ontspannen en niet meer hoeft te zoeken. Zodat de schittering van de dingen zoals ze zijn moeiteloos naar jou toe komt.


'Wat jij zoekt, zoekt jou' ~ Rumi

Ontdek hoe je de totaliteit van wijsheden in 30 seconden kan ervaren én in een periode van jaren, en hoe 'open', 'afwerend' en 'gesloten' zich doorlopend afwisselt in jezelf.

Wat je in jezelf en in de wereld beleeft...

Helen Vink Miksang Start

Directe waarneming

De basis voor directe waarneming is beschikbaarheid; onbevreesde zachte openheid toelaten. Met gelijkwaardige waardering voor het gewone en het bijzondere, in het hier en nu.

Nuheid is de ervaring van vol aanwezig en in verbinding zijn, met het zoet-zure van het veranderlijke.

Helen Vink Miksang Start

De open benadering

De 5 wijsheden hebben zowel een open als een afwerende beleving. In de open beleving ervaar je frisse waarnemingen in jezelf en in situaties. Open is ook dat Je herkent en merkt ook dat je in de gesloten benadering zit. Je bent valkuilen ontwikkelt en haakt in op beperkend denken. Je struikelt altijd wel eens in je in-actie-zijn.
Helen Vink Miksang Start

De gesloten benadering

Iets raakt je te gevoelig en als reactie ga je op slot, weer je je af, sluit je je af; snel of geleidelijk.

Door te kijken naar de opeenvolging van paniek, angst en verstarring wat typerend anders is in iedere boeddha-familie, kan je ook weer smelten, omvormen en fris in beweging komen.

Liefdevol gewaarzijn & wijsheden-in-actie

"We hebben allemaal een eigen stijl en onze eigen unieke aard. Dit kunnen we niet vermijden. De verlichte uitdrukking is in overeenstemming met jouw inherente aard".


'Sluit vriendschap met je gekte, dan ben je niet gek meer'


Chögyam Trungpa

3 pilaren van Zijn en Zien

Helen Vink Miksang Exploring picto

Maitri

Dit is een Sanskriet woord wat 'liefdevolle vriendelijkheid' of 'liefde' betekent. Met de diepte van vertrouwdheid, warmte, ontspanning en werkbaarheid ontwikkel je onvoorwaardelijke vriendelijkheid, ook  voor de kanten die je het minst ziet zitten van jezelf, van de ander en van de wereld.
Helen Vink Miksang Exploring picto

Wijsheid & verwarring

Vanuit het boeddhistisch perspectief zijn de energieën van de vijf wijsheden in wijsheid en verwarring al in jou aanwezig: het is één en dezelfde medaille. Word je verwarring in jezelf gewaar, dan wijst dit onmiskenbaar naar de wijsheid in jou. En vice versa.
Helen Vink Miksang Exploring picto

Creatieve expressie

Met oprechte creatieve expressie geef je uitdrukking aan de volheid van zijn. In Miksang Fotografie zijn de vijf stijlen altijd aanwezig in jou: beschikbaarheid, intentie, oneindige waarnemingen, jouw unieke flits, helemaal stilstaan, precisie en de actie van fotografische expressie.
'Maitri' verwijst naar een directe sympathie, warmte en openheid de directe ervaring van jou en ieder ander. Het is een eenvoudige vriendelijkheid en gemak met wat er ook gebeurt, en wat zich ook maar in jou voordoet.
miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit
€899,-
€ 750,-

Miksang & 5 stijlen van expressie

2x een 3-daagse Miksang Retraite

• Deel I: 21 t/m 23 april 2023

• Deel II: 26 t/m 28 mei 2023


Dompel je in 6 dagen onder in de vijf energieën met specifieke kleuren en bijbehorende wijsheden, kwaliteiten en perspectieven. Ontdek jouw unieke stijl van waarneming en jouw stijl van expressie en ontwikkel meer totaliteit in jouw authentieke creatieve expressie. Ervaar helder waar je je van nature al thuis in voelt, krijg inzicht in waar je tegen aanloopt, en ontwikkel vriendelijkheid als je vastloopt. Ontdek hoe jij in beweging komt vanuit je eigen kwaliteiten, en wanneer jij wat nodig hebt. Verruim je blik en laat je fotografische expressie en je foto's als vanzelf meeveranderen.


Locatie: Zandvoort

 • miksang, miksang fotografie, meditatie, mindfulness, mindful, fotograferen., spiritualiteit, radicale vergeving
  €470,-
  € 410,-

  Deel I: Miksang & 5 stijlen van expressie

  3-daagse Miksang Retraite Deel 1

  • 21 t/m 23 april 2023

  • Oktober/november 2023


  Dompel je deze eerste 3 dagen onder in drie energie bundels met de kleuren, wit, blauw & geel met bijbehorende wijsheden en kwaliteiten . Ervaar helder waar je je van nature al thuis in voelt, krijg inzicht in waar je tegen aanloopt, en ontwikkel vriendelijkheid als je vastloopt. Ontdek hoe jij in beweging komt vanuit je eigen kwaliteiten, en wanneer jij wat nodig hebt. Verruim je blik en laat je fotografische expressie en je foto's als vanzelf meeveranderen.


  Locatie: Zandvoort

  Wat heb je aan de 5 stijlen van expressie in Miksang Fotografie?

  • Verrijken van je zienswijze en frisse blik
  • Herkennen van (aspecten van) de vijf stijlen en de energetische dynamiek in jezelf, de ander en om je heen
  • Verruim je gewaarzijn over jouw unieke expressiestijl
  • Ontdek dat jouw valkuilen ook je mogelijkheden zijn, vanuit jouw stijl
  • Vertrouwd raken met de verschillende perspectieven
  • Vertrouwd raken met de vijf stijlen van expressie
  • Zien wat je blokkeert en wat beweging creëert
  • Leren hoe je een obstakel in jouw unieke stijl als uitgangspunt voor omvorming hanteert
  • Eigen maken van de kwaliteiten van de vijf wijsheden in jouw authentieke fotografie
  • Integreren van jouw innerlijke ruimte en de omvattende ruimte waarin alles plaatsvindt
  • Makkelijker afstemmen op je innerlijke schittering en de uiterlijke schittering
  • Ontwikkelen van ontspanning en vriendelijkheid ten aanzien van jezelf in het creatieve proces
  • Met nieuwe oefeningen en kleur/energie/fotostijl-besprekingen voor verdere verdieping en diepe ontspanning

  Agenda 2023

  miskang fotografie, miksang, maitri, maitri ruimtegewaarzijn, gewaarzijn, meditatie, mindfulness, psychologie, boeddhisme, dharmakunst, fotografie,

  24 - 26

  FEBR 2023

  09:30

  Vijf stijlen van expressie: Deel I

  Zandvoort aan Zee
  Ik doe mee!
  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit

  26-28

  MEI 2023

  09:30

  Vijf stijlen van expressie: Deel II

  Zandvoort aan Zee
  Ik doe mee!
  miskang fotografie, miksang, maitri, maitri ruimtegewaarzijn, gewaarzijn, meditatie, mindfulness, psychologie, boeddhisme, dharmakunst, fotografie,

  24 - 26

  OKTOBER 2023

  09:30

  Vijf stijlen van expressie: Deel I

  Zandvoort aan Zee
  Ik doe mee!
  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit

  10 -12

  NOVEMBER 2023

  09:30

  Vijf stijlen van expressie: Deel II

  Zandvoort aan Zee
  Ik doe mee!

  Het programma

  De vijf boeddha-families zijn verbonden met elk aspect van de wereld van de verschijnselen; met kleuren, elementen, landschappen, richtingen en seizoenen. Ook in de beschrijving van jouw persoonlijke stijl; elke boeddha-familie breng je in verband met zowel de open als afwerende vorm.

  En 'familie' hier verwijst naar de vijf types belevingswerelden.

  Het uitgangspunt is dat zowel jouw waarnemingen, jouw Miksang expressie en de obstakels waar je tegenaan loopt ook wijst naar één or meer stijlen in jezelf.


  Je kijkt naar dezelfde wereld vanuit 5 gekleurde perspectieven en ontdekt met de camera jouw stijl.

  Deel I - dag 1 t/3

  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit

  Dag 1 • Boeddha-stijl & de energie van ruimte

  • Ruimtelijkheid
  • Kleur van de dag: wit


  Algemene beschrijving over ruimte

  De kleur wit hoort bij de boeddhafamilie en straalt ruimte en vredigheid uit. Deze energie is een alles doordringende, vredige ruimtelijkheid. Het is alsof je aankomt op een kampeerplaats met alleen de stenen van reeds lang uitgedoofde kampvuren of de grotten waar ooit onze voorouders hebben geleefd. Tijdloos en multidimensionaal.

  Ruimte in Miksang is beschikbaar zijn, in het hier en nu, dit is de basis voor helder zien.

  Ruimte en beschikbaarheid is altijd de basis en deze eerste dag ligt de nadruk op deze ruimtelijkheid.

  Deze ruimtelijke energie is ook vaak nodig om contrast te bieden tussen de meer kleurrijke stijlen van de 4 andere bundels van energieën; de energie van ruimte is als een bemiddelaar die ruimte creëert en de andere bundels met elkaar verbindt.

  Op deze dag beginnen we met de kleur wit om te landen in de ruimte in onszelf, vanuit ruimte te kijken en de visuele wereld te onderzoeken.

  In Miksang Fotografie is deze boeddha-energie de ruimte van waaruit je start, beschikbaar bent en iedere keer weer naar terugkeert. Als visuele vorm is het vorm als ruimte en ruimte als vorm, waarin zowel een teveel aan weidsheid aanwezig kan zijn als verbonden in ruimte.

  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit

  Dag 2 • Vajra-stijl & de energie van helderheid

  • Helderheid
  • Kleur van de dag: blauw


  Algemene beschrijving over helderheid

  Deze blauwe energie is als een kristalheldere spiegel en deze wijsheid weerspiegelt wat je ziet zonder vooringenomenheid, zonder ergens voor of tegen te zijn. Het duwen en trekken van alles wat je wel en niet wilt zien/fotograferen is niet aanwezig. Als een winterse ochtend in een verlaten landschap, als een zilveren morgenster, kristalhelder, de aarde draagt de sneeuw op haar eigen wijze. Je ziet kristalhelder en integer.

  In Vajra-energie werk je met hete of koude verveling en dit helder zien. Het leren om bij de emotie van verveling te blijven in plaats van het gevoel van verveling op te volgen, of deze te onderdrukken om ervan af te willen. Zo kan er helderheid in jouw ervaring van verveling komen en kan je een bekwame manier vinden om stil te staan, niet toe te geven en terug te keren naar ruimte en onbevangen kijken.

  Met deze energie zet je in Miksang je intentie en houd je je intentie helder, en is er het plezier van het werken met het kader van de camera en helderheid. Je kijkt onbevangen en ervaart de flits van waarneming, direct en precies,  het allereerste moment.

  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit

  Dag 3 • Ratna-stijl & de energie van rijkdom

  • Verrijking en rijkdom
  • Kleur van de dag: geel


  Algemene beschrijving over rijkdom

  De energie van de Ratna-familie straalt een goudgele energie uit die alles omvat en verrijkt. Het is als de late ochtend, heel kleurrijk maar hoofdzakelijk geel, als saffraan en amber, als een omgevallen vergaande boomstam in het bos waar zonder onderscheid van alles op kan groeien en leven; rijp en aards. Deze wijsheid toont zich als gelijkmoedigheid en tevredenheid.

  Je omarmt het idee van oneindige waarnemingen en dat de schittering van alledaagse schoonheid een oneindige rijkdom is waarin jij jouw unieke resonanties ervaart. Vanuit het wijsheid-aspect van deze energie zie en voel je de rijkdom van de wereld van de verschijnselen, en waardeer je deze. De verwarde of gesloten kwaliteit van deze energie is dat je denkt dat je niets ziet, dat je alles al gezien hebt, dat je niets hoeft te zien of het gevoel hebt dat je nooit of te weinig ziet.

  Van hier uit omarm je met Miksang het idee van oneindige waarnemingen en jouw unieke geraaktheid. Tegelijkertijd ontwikkel je gelijkmoedigheid over de dingen zien zoals ze zijn, die altijd en reeds in volle rijkdom aanwezig zijn.

  Deel II - dag 4 t/m 6

  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit

  Dag 4 • Padma-stijl & de energie van verbinding

  • Passie
  • Kleur van de dag: rood


  Algemene beschrijving over verbinding

  De energie van padma-familie gloeit met de vitaliteit van rode energie. Padma-wijsheid is fijn afgestemde intuïtie die subtiele ervaringen discrimineert zonder vooringenomenheid. Een aangename plek, als een veld met bloemen en kruiden waar wilde dieren zich thuis voelen. 

  Het wijsheidsaspect van deze energie manifesteert zich als geraakt worden door de visuele rijkdom, je voelt de flits van waarneming; sprekend of subtiel. Deze energie luistert diep en je ziet de wereld vanuit jouw hart. Er kan een obsessief verlangen zijn om de meest plezierige ervaringen vast te houden, en foto's die jou aanspreken ook te willen hebben en bevestiging zoeken.Met de padma-energie in Miksang blijf je in contact met de flits van waarneming, verbonden met wat je ziet vanuit je hart en met de wereld om je heen. Je waardeert wat je ziet en geniet van het plezier van levendige waarnemingen en de intimiteit met de wereld om je heen.

  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit

  Dag 5 • Karma-stijl & de energie van actie

  • Activiteit
  • Kleur van de dag: groen


  Algemene beschrijving over in actie zijn

  De groene energie van de karma-familie uit zich en snelheid en is energiek als de wind. Als een zomer waar alles bloeit en actief is, allerlei soorten insecten in de weer, het is vol met ongemakken en allerlei vormen van activiteiten en groei. Als een zomerse hagelbui, als een filmset met honderden mensen.

  Er is ook het gevoel van niet de rust hebben om te kunnen genieten, er is altijd iets in beweging dat zich tracht stand te houden. De wijsheid van deze groene energie is alles-bereikende-actie ten behoeve van anderen en voltooien van wat er te doen staat, efficiënt en effectief. De passie van karma is macht, dingen onder controle krijgen door directe actie, met goede bedoelingen. 

  Met karma-energie kom je daadwerkelijk tot expressie, je geeft uitdrukking in actie! Levendig, positief, vol inzet en enthousiast. Met vertraging wordt actie passend, en je doorloopt met vertrouwen de Miksang methode, past deze heel praktisch toe, met de benodigde instellingen van de camera, en druk je daadwerkelijk de knop in.

  miksang, miksang fotografie, meditatie, mindfulness, mindful, fotograferen., spiritualiteit, radicale vergeving

  Dag 6 • Totaliteit van de energieën en jouw unieke stijl

  • Omdat we alle wijsheden en energieën in als hebben onderzoeken we onze stijl van expressie 
  • Kleur van de dag: je onderzoekt alle kleuren vanuit de kleur wit die ook alle kleuren met elkaar verbindt.


  Wat heb jij nodig?

  Op deze laatste dag breng je jouw unieke expressie samen nu je de wereld vanuit 5 kleuren hebt ervaren, en kan je dieper ingaan op een energie en stijl die je graag verder wilt onderzoeken. Je gaat open op pad gaan vanuit de gevoeldheid van het hele spectrum in jezelf en hoe je wereld kan zien, je onderdrukt niets en je hoeft niets te benadrukken. De nadruk ligt op dat je jouw open en gesloten vorm herkent en weet wat je nodig hebt, én dit opvolgt. En bovenal dat vooral vriendelijkheid toepast in het hele proces. Je beweegt je voort op de twee benen van vertrouwen en oprechtheid. Je komt tot stilstaand als je gestopt wordt en neemt bewust de tijd, je  waardeert en aarzelt niet je fotografisch uit te drukken. Wat jij waarneemt in de rijkdom van verschijnselen in jouw directe omgeving is uiterst uniek en doet er altijd toe.

  Het Miksang proces vanuit de 5 stijlen

  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit

  Alles doet mee: eten, muziek, kleding

  Iedere dag zal ook de omgeving bijdragen met de energetische en fysieke expressieve schittering die hoort bij de specifieke kleur die we onderzoeken; de snacks, muziek en de kleding die we dragen!

  Vragen over de 5 stijlen van expressie

  Wat maakt dit Miksang programma onderscheidend van eerdere Miksang programma's en retraites die ik heb gedaan?

  Verschillende aspecten: bijvoorbeeld in plaats van visuele oefeningen ga je nu in een specifieke fysieke houding (aanpassing is altijd mogelijk als je fysiek een beperking hebt) met een gekleurde bril en begeleidende instructies een tijdje doorbrengen om verschillende kwaliteiten en aspecten te versterken voordat je op pad gaat met je camera en Miksang beoefening.

  Ik heb geen ervaring met de inhoud over de 5 Boeddhafamilies en de wijsheden en energieën, is dit geschikt voor mij?

  Ervaring hiermee is niet nodig. Je ontvangt voorbereidend materiaal en in de dagen zelf gaan we dieper in op de aspecten en kwaliteiten van de 5 stijlen van expressie, zoals die door jou en anderen ervaren worden. De nadruk ligt vooral op het zelf ervaren en je eigen inzichten, net zoals je al hebt meegemaakt in eerdere Miksang programma''s, en dat is nu niet anders.

  Je hebt het over boeddhafamilies, stijlen en energieën. Zitten er in dit programma wel Miksang foto-opdrachten en foto-besprekingen?

  Jazeker, iedere dag ga je op pad met je camera, en 's middag zoek je jouw selectie foto's uit. Elk programmadag eindigt met het bespreken van ieder's ervaring en foto's.

  Ik ben geïnteresseerd in de 5 boeddhafamilies, bijbehorende energieën en de 5 stijlen. Hoe kan ik me voorbereiden?

  Als je wilt kan je twee boeken aanschaffen, en die zowel vooral als achteraf behulpzaam zijn, achteraf als naslagwerk. 1. 'Stralend in de wereld - de vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven', auteur: Sebo Ebbens 2. .'Vijf wijsheden, vijf energieën', auteur: Irini Rockwell. Als je het boek Dharmakunst van Chögyam Trungpa hebt, kan je het hoofdstuk 'Vijf stijlen van creatieve expressie' lezen Dit is geeft een mooie aanvulling voor de inhoudelijkheid en vanuit het perspectief van kunst en het creatieve proces.

  Wat heb ik nodig voor dit programma behalve mijn camera en laptop/iPad?

  Gekleurde brillen, die krijg je op de eerste dag, en die je kan overnemen als je thuis verder wilt oefenen. Op de dag zelf draag je makkelijk zittende kleren zoveel mogelijk in de kleur die overeenkomt met de kleur van de dag.

  Hoe zit het praktisch met de afstand in de ruimte?

  Miksang Fotografie is Corona-proof mede omdat we het meerendeel van de dag buiten zijn. Het ochtendprogramma vindt plaats in de trainingsruimte in Zandvoort: de 1,5 meter is gegarandeerd en alle nodige maatregelen worden getroffen.
  Voor de risicoreductie is er een luchtreiniger met een HEPA filter, VC lamp en ionisator (ozonvrij) aanwezig.
  Als de covid-19 richtlijnen wijzigen en de training kan niet doorgaan, dan ontvang je je geld terug en plannen we een plek voor je op de eerstvolgende Miksang Fotografie training.

  Mijn vraag zit er niet tussen...

  Laat het mij weten, ik hoor het graag. En, bellen is sneller; dit is een karma-stijl opmerking ;-) Bellen is ook gezellig; is een ratna-stijl opmerking ;-) Ach het komt wel goed; een boeddha-stijl opmerking ;-) Ik snap het, helder; is een vajra stijl opmerking ;-) Echt leuk maar ik heb misschien iets anders te doen; een padma-stijl opmerking ;-) Kijk en voel wat voor jou resoneert.

  miksang, maitri, miksang, goed oog, miskang, miskang fotografie, fotografie, mindfulness, aandacht, gewaarzijn, yoga, mediteren, retraite, workshop, cursus fotografie, nu, meditatie in actie, contemplatief, contempaltieve fotografie, non-dualiteit
  Ik doe mee!