Wat is mindfulness?

Wat is mindfulness?

Mindfulness in meditatie en in het dagelijks leven


Het woord mindfulness laat zich vertalen als aandachtigheid en opmerkzaamheid.

Er zijn verschillende toepassingen van mindfulness:
  • in meditatie
  • in ons dagelijks leven
  • als een manier om creativiteit en mededogen los te maken in ons
  • in de 8-weeks MBSR training

MBSR

Mindfulness Based Stress Reduction is ook bekend als een 8-weekse training met aandachtsoefeningen.
De wetenschap heeft zich recentelijk hierover ontfermd en er wordt, onder andere onder leiding van Dr. Jon Kabat-Zinn van de Universiteit van Massachusetts, onderzocht wat de invloed van stress is op lichaam en geest.
Op basis van deze wetenschappelijke resultaten is het 8-weekse programma (MBSR) ontwikkeld.
Centraal hierin is om te leren bewust te worden van denkpatronen.Dit kan zeer behulpzaam zijn voor meer concentratievermogen en om beter om te kunnen gaan met stress-gerelateerde klachten, piekeren en slaapproblemen.
We leren meer afstand te nemen van ons vele denken en gepieker, zodat we meer aanwezig kunnen zijn in het hier en nu en meer innerlijke rust krijgen.

Het aantal onderzoeken is in de afgelopen 10 jaar exponentieel gestegen. En er wordt volop wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het programma op psychologisch en lichamelijk functioneren.

Mindfulness in meditatie

Mindfulness is al ruim 2000 jaar een fundamenteel onderdeel in het Boeddhisme, de Boeddhistische leringen en meditatie.
Aandachtigheid en gewaarzijn zijn de twee aspecten van de geest die middels boeddhistische meditatie getraind worden om liefdevolle vriendelijkheid, vrede en compassie te ontwikkelen.

De twee aspecten van de geest, aandachtigheid en gewaarzijn, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Als we bewust onze aandachtigheid ontwikkelen, ontwikkelen we op natuurlijke wijze ook meer gewaarzijn.

We zijn altijd al aandachtig en gewaar, maar vaak onbewust.
In ons dagelijks leven ervaren we alledaagse dingen al met natuurlijke aandachtigheid en gewaarzijn.

Voorbeeld

Als we een kop thee oppakken doen we dat met aandacht. Terwijl we dit doen en voorzichtig met natuurlijke aandacht een eerste slok nemen, zijn we ons ook gewaar van de ruimte om ons heen.
We zijn ons ook gewaar van de verschillende objecten in de ruimte. Vooral de objecten die direct met deze ervaring te maken hebben zijn aanwezig. Zoals de tafel waar de kop thee op stond en weer terug op gezet wordt en de stoel of bank waar we op zitten. Verder zijn we ons ook in meerdere of mindere mate bewust van de andere meubels, ramen en deuren.
Maar vooral ervaren we de grotere ruimte om ons heen.

Als we synchroniciteit ervaren, zijn we in volledig aanwezig in het nu.
Zonder gepieker en zonder zorgen met een ruimtelijke rust.
Onze aandachtigheid is vervloeid met gewaarzijn.
We ervaren grotere ruimte in onszelf, als een gevoel van eenwording en vreugde.

Over meditatie

Meditatie is een krachtige techniek om mindfulness te ontwikkelen en te onderzoeken.
De meditatie-beoefening vanuit het boeddhisme verschilt wel enigszins met de instructie in Mindfulness.

Meditatie is heel praktisch en is een discipline van non-actie die ons helderheid geeft.
Als we ons er aan houden, of een tijdje met bewuste inzet meditatie beoefenen, zullen we het gevoel krijgen dat we onszelf ontdekken. We kalmeren ons denken middels onze ademhaling en we gaan dingen over onszelf en anderen begrijpen.

Er zijn een aantal stadia in meditatie en het eerste stadium is het ontwikkelen van wezenlijke mindfulness.
In het begin helpt deze beoefening om mindfulness te ontwikkelen. We doen dat met de ademhaling.
We leren om aandacht te geven aan onze adem, onze gewone ademhaling. Als we deze techniek van mindfulness-meditatie toepassen ontwikkelen we vrede. En dan gaat het niet over de oorlogen in de wereld, maar we kalmeren de 'oorlog' in onszelf: we ontwikkelen vrede in onszelf. Bewust aandacht schenken aan onze ademhaling is hoe we vriendschap sluiten met onszelf.

Ondertussen beoefenen in het westen tienduizenden mensen regelmatig verschillende vormen van meditatie en mindfulness. En ook andere contemplatieve disciplines van lichaam en geest.

Mindfulness in het dagelijks leven

Als we aandachtigheid toepassen en integeren in ons dagelijks leven, kan het behulpzaam zijn in ons bestaan. Met name in het omgaan met de uitdagingen die we allemaal hebben. De rappe ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie en de constante stroom van nieuws die onze dagelijkse wereld binnenstroomt kan overweldigend zijn. Hierdoor ontstaat steeds vaker dat we vervreemden van onszelf.

Mindfulness is een aardse en directe manier om contact met onszelf te maken en eenvoudige zelfacceptatie te ontwikkelen.
In het boeddhisme wordt het ook mooi en treffend omschreven als 'vriendschap sluiten met jezelf'.

Lees hier over mindfulness in actie >
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down